Lambda Nu

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Products Data Acquisition Boards SenseLog-200

LAMBDA NU SenseLog-200  บอร์ด SenseLog-200 data logger 4 ช่อง ที่ออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยสามารถตรวจสอบชนิดของเซ็นเซอร์ที่ต่อกับแต่ละช่องโดยอัตโนมัติ พร้อมกับแสดงหน่วยที่สอดคล้องกับเซ็นเซอร์ชนิดนั้นๆ เช่น วัดอุณหภูมิจาก ดิจิตอลเซ็นเซอร์  เทอร์โมคัปเปิลชนิดต่างๆ (J, K, T, E, R, S, B, N)  วัดแรงดัน  กระแส  วัดความสว่างของแสง  ความดังเสียง  ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ  ความชื้นในดิน  และชนิดอื่นๆ  ดังนั้น ผู้ใช้งาน สามารถต่อเซ็นเซอร์ เข้ากับช่องใดก็ได้  จึงไม่ทำให้เกิดการผิดพลาดจากการต่อผิดช่อง ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์เครื่องวัดเสียหาย

ในการแสดงผลนั้น นอกจากแสดงทางจอ OLED แล้ว ขณะเดียวกัน ก็จะบันทึกค่าลง Micro SD Card  โดยบันทึกได้จำนวน 1.3 ล้าน ระเบียน (หรือ 5.2 ล้าน ข้อมูลการวัด เมื่อคิดรวมทั้ง 4 ช่อง) รวมทั้งส่งค่าออกไปทางขั้วต่อ Micro USB พร้อมๆกัน ทำให้ถึงแม้จะหยุดบันทึกค่าแล้ว ก็ยังสามารถติดตามค่าการวัดต่างๆผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง  ในส่วนการใช้พลังงานนั้น บอร์ดสามารถใช้ไฟเลี้ยง 5 V จากพอร์ต USB ผ่านขั้วต่อแบบ Micro USB  จาก power bank หรือ charger มือถือ รวมถึงใช้ไฟจากถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ AA 1.5 V เพียง 1 ก้อน





คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน
 • วัดและบันทึกข้อมูลเซ็นเซอร์ 4 ช่อง แสดงผลบนจอ OLED พร้อมระบบนาฬิกา
 • ต่อเซ็นเซอร์เข้าได้ทุกช่อง โดยบอร์ดจะแสดงค่าและหน่วยสัมพันธ์กับเซ็นเซอร์นั้นๆโดยอัตโนมัติ
 • ไม่จำกัดชนิดของเซ็นเซอร์ที่นำมาใชกับบอร์ด โดยใชอินเตอร์เฟสสำหรับเซ็นเซอร์ชนิดนั้นๆ (ในรูป แสดงตัวเชื่อมต่อที่ด้านซ้ายและขวาของบอร์ด)
 • เก็บข้อมูลได้ 1.3 ล้าน ระเบียน (5.2 ล้านค่า คิดรวม 4 ช่อง) ลงบน Micro SD Card ที่ให้มากับบอร์ด
 • ข้อมูลเก็บในรูปแบบไฟล์ตัวอักษร ที่สามารถคัดลอกลงในซอฟต์แวร์โปรแกรมคำนวณทั่วไปได้ทันที
 • ตั้งจังหวะบันทึก (1-3600 วินาที) วันและเวลาบอร์ด ได้ทั้งจากหน้าจอและจาก PC ได้
 • ความแม่นยำการวัด ไม่ขึ้นกับความยาวของสายสัญญาณ โดยต่อสายสัญญาณได้ 50 เมตร
 • ใช้ไฟเลี้ยงได้จากหลากหล่ายแหล่ง รวมทั้งจากถ่านไฟฉาย AA เพียง 1 ก้อน 
 • สามารถเลือกใช้ระบบประหยัดพลังงาน ซึ่งบอร์ดจะลดความสว่าง ตามด้วยปิดการทำงานของจอแสดงผล
 • เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่องานวิเคราะห์ต่างๆ ให้ความละเอียดในการบันทึก รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลผ่าน PC ได้พร้อมๆกัน

คุณลักษณะของ Data Logger รุ่น SenseLog-200
จำนวนช่องการวัด 4 ช่อง ตรวจสอบชนิดเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติ
การแสดงผล จอ OLED 0.9” และทางจอคอมพิวเตอร์
การวัดค่า ผ่านเซ็นเซอร์อินเตอร์เฟส 1-3600 วินาที/ค่า
การบันทึกค่า ลง Micro SD 128 MB ของบอร์ด ในรูปแบบไฟล์ text
จำนวนค่าที่บันทึกได้ 1.3 ล้าน ระเบียน หรือ 5.2 ล้านค่าเมื่อคิดรวมทั้ง 4 ช่อง
ชนิดเซ็นเซอร์ที่ใช้งานได้ ไม่จำกัด
การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์
 พอร์ต USB (Virtual COM) BAUD 57600, 8 bit data, 1 stop bit, no parity   
ฐานเวลาจริง มีระบบฐานเวลาจริงบันทึกพร้อมกับข้อมูลการวัด พร้อมแบ็ตเตอรี่สำรอง
ระยะเวลาใช้งาน 27 ชม เมื่อต่อเซ็นเซอร์ 1 ตัว เมื่อใช้ถ่านอัลคาไลน์ 1.5 V 1 ก้อน
แหล่งจ่ายไฟ 5 VDC จาก Micro USB หรือ ถ่าน 1.5 V
กระแสและแรงดัน 27 mA / 67 mA ที่ 5 V/1.5 V เมื่อไม่ต่อเซ็นเซอร์
ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 5.3 cm x 8.7 cm x 1.7 cm


อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมประกอบการใช้งาน:

   1. อินเตอร์เฟสสำหรับเซ็นเซอร์ที่ต้องการใช้งาน เช่น
       SDT-1 เพื่อวัดอุณหภูมิไม่เกิน 125 °C
       TC-K เพื่อต่อกับเทอร์โมคัปเปิล type K วัดอุณหภูมิช่วงกว้าง ตั้งแต่ -250 ถึง 1370 °C
       V-30 เพื่อวัดแรงดันไฟตรง 0 - 30 VDC ด้วยความละเอียด 0.001 V

2. แหล่งจ่ายไฟ 5 V ที่ใช้ขั้วต่อแบบ Micro USB เช่น power bank หรือ ชาร์จเจอร์โทรศัพท์มือถือ หรือถ่านอัลคาไลน์​ AA 1.5 V 1 ก้อน

ราคาจำหน่าย (รวม VAT แล้ว): ชุดลงปรินต์ 1,390 บาท ไม่รวมตัวอินเตอร์เฟสสำหรับเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ