Lambda Nu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Products Sensor Boards PS-100
LAMBDA NU PirSense PS -100  บอร์ด PS-100 เป็นบอร์ดเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์ เนื่องจากความร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างกายในช่วงรังสีอินฟราเรด  ผู้ใช้สามารถตั้งลักษณะการตรวจจับ เช่น ให้ตรวจจับต่อเนื่อง  แบบทีละครั้ง  ให้ทำงานเฉพาะช่วงเวลากลางคืน หรือทั้งวัน รวมทั้งปรับระยะการตรวจจับ และตั้งระยะเวลาหน่วงของเอาต์พุต ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานได้
        หลังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกลักษณะเอาต์พุตที่ต้องการได้ว่า จะให้รีเลย์ทำงานหรือให้ภาคเอาพุตที่เป็นมอสเฟตทำงานได้ จึงสะดวกต่อต่อใช้งานกับไซเรนในระบบกันขโมย หรือต่อเพื่อควบคุมระบบส่องสว่างได้ทันทีคุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน
  • ตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยตรวจจับรังสีอินฟราเรด
  • ระยะตรวจจับสูงสุด 6 เมตร ที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 25 C
  • สามารถเลือกลักษณะการตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ Retriggerable/Non-retriggerable (ทริกซ้ำเมื่อตรวจจับวัตถุได้/ทริกทีละครั้ง รอจนครบเวลาหน่วง)
  • เลือกขับเอาต์พุตได้ทั้ง รีเลย์ และ มอสเฟต (แยกจากวงจรภาคอื่นด้วยแสง) โดยเซ็ตจัมเปอร์ (Jumper) บนบอร์ด
  • สามารถตั้งช่วงระยะเวลาการทำงานของ รีเลย์/มอสเฟต หลังตรวจจับวัตถุ ได้ ตั้งแต่ 5 - 60 วินาทีโดยปรับตัวต้านทานปรับค่าได้บนบอร์ด
  • สามารถตั้งให้การทำงานเป็นตลอดทั้งวัน หรือเฉพาะกลางคืนได้ โดยปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ (LIGHT) บนบอร์ด
  • เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในระบบเตือนภัย รวมทั้งงานประยุกต์ต่างๆ

คุณลักษณะของ PirSense PS-100
การตรวจจับรังสีอินฟราเรด  มุมตรวจจับ 100 องศา ระยะตรวจจับสูงสุด 6 ม. ที่ 25 C
โหมดการทำงาน
Single/Continuous Triggering
ระยะหน่วงเวลาหลังตรวจจับวัตถุตั้งได้ตั้งแต่ 5 - 60 วินาที
การตั้งค่าอื่นๆปรับระยะตรวจจับ และความไวต่อแสงได้
เอาต์พุต1 รีเลย์ หน้าสัมผัส 7 A 250 VAC และมอสเฟตทนกระแส 3 A 30 VDC
แหล่งจ่ายไฟ4.5 - 12 VDC
ขนาด (กว้าง x ยาว)
4.3 cm x 5.8 cm (2.3" x 1.7")


อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมประกอบการใช้งาน: แหล่งจ่ายไฟ 5V (เช่น USB Charger และสาย Mini USB) หรือแบ็ตเตอรี่ 4.5-12 V

ราคาจำหน่าย (รวม VAT): ชุดลงปรินต์ 690 บาท
 

เข้าสู่ระบบ