Lambda Nu

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Products Wireless Communication Boards WiNet100-S1

LAMBDA NU WiNet100-S1 เป็นระบบสั่งงานแบบไร้สายผ่าน USB ของคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมบอร์ดลูกหลากหลายประเภท เช่นบอร์ดควบคุมสวิตช์ 2 ช่อง (WN-2SW) โดยควบคุมตัวลูกได้จำนวนสูงสุด 2047 ตัว ทั้งแบบทีละตัว หรือจัดเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทำงานพร้อมกันได้
WiNet100 สามารถขยายระยะควบคุมไปได้เรื่อยๆ เนื่องจากทั้งตัวแม่ และตัวลูกแต่ละตัว ทำหน้าที่ทวนสัญญาณ (Repeater) ในตัว จึงประหยัดพลังงานพลังงานได้มาก เพราะแต่ละตัวไม่จำเป็นต้องใช้กำลังส่งที่สูง นอกจากนี้ บอร์ดสวิตช์ 2 ช่อง ที่มากับรุ่น S1 นี้ ใช้รีเลย์ชนิดค้างสถานะการทำงาน (Latch) จึงสามารถทำงานได้แม้ใช้ถ่านไฟฉาย (เช่น ขนาด AA ต่ออนุกรม 3 ก้อน หรือ ถ่านชาร์จ NiMH 4 ก้อน) หรือใช้Power Bank 5 V ของโทรศัพท์มือถือ เป็นแหล่งจ่ายไฟ

ระบบควบคุมไร้สาย WiNet100 สื่อสารในระบบ 2 ทาง ดังนั้นผู้ใช้จะทราบสถานะการทำงานต่างๆทั้งหมด เช่น คำสั่งที่ส่งไปนั้น ตัวลูกได้รับหรือไม่ ในระบบขณะนี้ มีตัวลูก และตัวแม่ใดกำลังทำงานอยู่บ้าง ดังนั้นจึงสะดวกต่อผู้พัฒนาระบบเป็นอย่างยิ่ง ที่จะใช้ความสามารถดังกล่าวในการตรวจสอบสถานะและความถูกต้องของการทำงาน จึงง่ายต่อการประยุกต์ เพื่อทำระบบควบคุมที่ซับซ้อน ที่จำเป็นต้องใช้ตัวลูกจำนวนมากพร้อมๆกัน

 

คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน
 • ทำงานในระบบไร้สายแบบ Mesh ซึ่งทุกหน่วยในระบบเป็นตัวช่วยกระจายข้อมูล ทำให้ได้สัญญาณครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง
 • ใช้ตัวแม่และตัวลูกในระบบรวมกันได้ 2048 ตัว
 • ตัวแม่สั่งงานตัวลูกต่างๆผ่าน USB พอร์ต (เห็นเป็น Virtual COM port) สามารถใช้ Terminal โปรแกรมต่างๆ เช่น Terra Term หรือ Hyper Terminal สั่งงานโดยตรงโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นเพิ่มเติม
 • ไม่ต้องการเสาอากาศภายนอกเพิ่มเติม
 • เปลี่ยน ID ทั้งของตัวแม่และตัวลูกได้
 • ตั้ง ID ตัวลูก ผ่านตัวแม่ได้ จึงไม่ต้องถอดตัวลูกออกจากระบบที่ต่อใช้งานอยู่
 • ใช้ตัวแม่หลายตัว เพื่อสั่งงานตัวลูกเดียวกัน หรือให้ตัวแม่หลายตัว ควบคุมตัวลูกแต่ละชุดแยกกันได้
 • ตั้งกลุ่มของตัวลูก ให้ทำงานพร้อมกันได้
 • ต่อสวิตช์แบบแมนนวลได้ 2 ช่อง เพื่อเปิดปิดด้วยสวิตช์ธรรมดา
 • ตัว Master ออกแบบให้สามารถใช้กับตัวลูกชนิดต่างๆ เช่น บอร์ดวัดอุณหภูมิและความชื้น ได้


  คุณลักษณะของระบบควบคุมไร้สาย WiNet100 รุ่น WN100-S1
  ความถี่ใช้งานและกำลังส่ง 2.4 GHz กำลังส่ง 3.5 dBm (2.2 mW)
  โปรโตคอลสื่อสารทางคลื่น สื่อสารด้วยระบบเครือข่ายแบบ MESH
  ระยะทำงาน สูงสุด 100 ม.ในที่โล่ง / 30 ม.ในอาคาร และขยายออกไปตามจำนวนบอร์ดในระบบ
  จำนวนบอร์ดที่ใช้พร้อมกันได้ 2048 ตัว
  จำนวนช่องควบคุม รีเลย์ 2 ช่องแบบค้างสถานะได้ (Latch) หน้าสัมผัส 8A 250VAC
  RS-232 BAUD Rate
  38400 บิต/วินาที data bit = 8  stop bit =1 no parity
  แหล่งจ่ายไฟ WiNet100 Master
  5 VDC จากพอร์ต USB
  แหล่งจ่ายไฟ บอร์ดสวิตช์ WN-2SW 4.5 - 7.5 VDC โดยมีขั้วต่อทั้งชนิด Mini USB และแบบเทอร์มินอล
  กระแสใช้งาน
  11 mA ที่แรงดัน 5 VDC ขณะรอรับคำสั่ง
  อุณหภูมิใช้งาน -40 ถึง +85 องศา ซ.
  ขนาด (กว้าง x ยาว)
  4.5 cm x 7.1 cm (1.75" x 2.8")


จำหน่ายเป็นชุด ซึ่งประกอบด้วยตัวควบคุม WiNet100 Master และบอร์ดสวิตช์ 2 ช่อง WN-2SW พร้อมเอกสารการอธิบายการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมประกอบการใช้งาน: สาย Mini USB และ 5V USB charger ขนาดเล็กทั่วไป

ราคาจำหน่าย (รวม VAT แล้ว): ชุดลงปรินต์ 2,890 บาท

 

เข้าสู่ระบบ