Lambda Nu

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Products Stepper Motor Controller Boards SM-20
LAMBDA NU SM-20 เป็นบอร์ดขับสเต็ปมอเตอร์ ขนาด 4A (สูงสุด 4.5A) และรับแรงดันได้สูงถึง 45 V ออกแบบมาเพื่องานควบคุมระบบแกนเคลื่อน 3 แกน แบบ XYZ โดยใช้สัญญาณลอจิกควบคุม Step  Direction และ Enable  ในบอร์ดใช้วงจร Opto-Isolator เพื่อแยกสัญญาณควบคุมทั้งหมดออกจากภาคขับ ทำให้ตัดสัญญาณรบกวนจากภาคขับมอเตอร์  รวมทั้งตัดปัญหาการหลุดสเต็ปของมอเตอร์ขณะทำงานที่ความเร็วสูง  นอกจากนี้ยังสามารถจำกัดกระแสที่จ่ายให้กับมอเตอร์  มีวงจรป้องกันอุณหภูมิชิพสูงเกิน รวมถึงการลดความร้อนของมอเตอร์ขณะหยุดนิ่ง และหากนำมาใช้ร่วมกับบอร์ดอินเตอร์เฟสกับคอมพิวเตอร์ เช่น Lambda Nu SM-15 ก็จะทำให้การควบคุมสเต็ปมอเตอร์อย่างมืออาชีพนั้น ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป


คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน
 • ขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ชนิด Bipolar และ Unipolar ได้ (กรณีหลัง ต้องมีการดัดแปลงสายต่อเข้าตัวมอเตอร์)
 • ใช้แรงดัน ได้ตั้งแต่ 9 - 45 VDC  ขับกระแสสูงสุด 4.5 A สูงสุด เมื่อติดแผ่นระบายความร้อนอย่างน้อย 12 ตร.นิ้ว
 • ปรับกระแสขับมอเตอร์ได้ 0 - 4.5 A ทำให้ใช้ได้กับมอเตอร์หลายรุ่น เช่น STM-1 (กระแส 1.2 A) ของ แลมด้า นิว
 • ควบคุมทิศทาง  ความเร็ว และการสั่งการจ่าย/หยุดจ่ายกระแสของมอเตอร์ ด้วยสัญญาณลอจิก 3 - 5 VDC
 • ใช้วงจร Opto-Isolator เพื่อแยกภาคขับออกจากสัญญาณควบคุม จึงตัดสัญญาณรบกวนที่ทำให้มอเตอร์เดินข้ามสเต็ป (Misstepping)
 • รับสัญญาณขับ Step (สัญญาณ Clock) ได้เร็วสูงสุด 200 kHz
 • ตั้งโหมดการหมุนได้ 5 โหมด คือ Full Step  1/2  1/4  1/8 และ 1/16 ทำให้สามารถควบคุมแรงบิด  ความนุ่มนวล และเสียงที่เกิดจากการหมุนได้
 • ตั้งกระแสขับได้บนบอร์ด (ค่าเริ่มต้นประมาณ 1 A) จึงใช้ได้กับมอเตอร์ขนาดต่างๆทั่วไป และไม่ทำให้มอเตอร์ไหม้จากกระแสเกิน
 • มีระบบป้องกันครบถ้วน ได้แก่ กระแสเกิน  อุณหภูมิของไอซีเกิน และแรงดันไฟเลี้ยงต่ำเกิน
 • เหมาะสำหรับงานมืออาชีพ เพื่อขับแกนขับเคลื่อน 3 แกนต่างๆ เช่น CNC และ 3D-Printing

คุณลักษณะของ Stepper Motor Controller รุ่น SM-20
จำนวนภาคขับ1 ชุด ควบคุมด้วยสัญญาณ Step  Direction และ Enable
กระแสขับ
4.5 A สูงสุด/ขด เมื่อติดแผ่นระบายความร้อนขนาด 12 ตร.นิ้ว ขึ้นไป และปรับได้ 0-4.5 A
โหมดขับสเต็ปมอเตอร์5 โหมด: Full Step  1/2  1/4  1/8 และ 1/16
สัญญาณลอจิกควบคุม3 - 5 VDC แยกจากภาคขับด้วย Opto-Isolator
ความเร็วสัญญาณขับสูงสุด200 kHz
แหล่งจ่ายไฟ
9 - 45 VDC
ขนาด (กว้าง x ยาว)
4.8 cm x 6.7 cm (1.9" x 2.7")


อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมประกอบการใช้งาน: สาย Parallel 25 ขา  สาย USB Printer และแหล่งจ่ายไฟขนาดแรงดันและกระแส ตามที่สเต็ปมอเตอร์ต้องการ

ราคาจำหน่าย (รวม VAT): ชุดลงปรินต์ 990 บาท
 

เข้าสู่ระบบ