Lambda Nu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Products Stepper Motor Controller Boards SM-15
LAMBDA NU SM-15 เป็นบอร์ดเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับบอร์ดขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ (เช่น Lambda Nu SM-20) โดยแยกสัญญาณออกเป็น 3 แกน คือ X Y Z พร้อมทั้งชุดรีเลย์ ที่สามารถใช้เพื่อควบคุมการเปิด/ปิดมอเตอร์ (Spindle Motor) ที่ใช้กับเครื่องกัด/เจาะ CNC หรือควบคุมปั๊มน้ำ สำหรับระบบหล่อเย็นตัวมอเตอร์ กรณีใช้มอเตอร์กำลังสูงและใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน  นอกจากนี้บนบอร์ดมี ช่องดิจิตอลอินพุต 4 ช่อง สำหรับต่อกับลิมิตสวิตช์ของแต่ละแกน เพื่อจำกัดระยะการเคลื่อนของแกนขับ รวมทั้งสามารถต่อปุ่มหยุดกรณีฉุกเฉินได้   การแยกภาคอินเตอร์เฟสและภาคขับออกจากกัน ทำให้การเปลี่ยนบอร์ดขับเป็นไปได้ง่าย และยังสามารถนำบอร์ดขับที่มีคุณลักษณะต่างกันร่วมกันได้ทันทีคุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน
  • ประกอบด้วยสัญญาณเพื่อขับ Step และ Direction ของแกน X Y Z และสัญญาณควบคุมการจ่ายกระแสให้มอเตอร์ Enable (ใช้ร่วมกันทั้ง 3 แกน)
  • อินพุตและเอาต์พุตทั้งหมดผ่านวงจร Line Driver ทำให้ได้สัญญาณขาออกแรงและได้มาตรฐานของลอจิก 5 โวลต์
  • ใช้ไฟจากช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ เป็นไฟเลี้ยงบอร์ด จึงไม่ต้องการอะแด็ปเตอร์เพื่อจ่ายไฟเพิ่มเติม
  • มีช่องอินพุต 4 ช่อง เพื่อใช้กับลิมิตสวิตช์ของแต่ละแกน เพื่อจำกัดระยะการเคลื่อนของแต่ละแกน รวมทั้งต่อปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-Stop Switch) ได้
  • มีเอาพต์พุตรีเลย์แบบหน้าสัมผัสขนาด 7A 250AC เพื่อใช้เปิด/ปิด สปินเดิลมอเตอร์ หรือปั๊มน้ำหล่อเย็นสำหรับตัวมอเตอร์ เพื่อระบายความร้อนให้กับมอเตอร์สปินเดิลรอบสูงได้
  • เหมาะสำหรับใช้กับบอร์ดขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์กระแสสูง เช่น Lambda Nu SM-20 รวมทั้งบอร์ดขับอื่นๆได้อย่างสะดวก
  • สามารถใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมแกนเคลื่อน 3 แกน เช่น MACH3 (วินโดว์) และ EMC2 (ลินุกซ์) ได้ทันที

คุณลักษณะของ Stepper Motor Controller รุ่น SM-15
จำนวนภาคขับที่นำมาต่อได้3 ชุด ควบคุมด้วยสัญญาณ Step  Direction และ Enable
จำนวนดิจิตอลอินพุต
4 ช่อง รับแรงดันได้ 3 - 5 VDC
จำนวนเอาต์พุต1 ช่อง รีเลย์ ขนาด 7A 250 VAC
สัญญาณลอจิกควบคุมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน Prallel Port
ความเร็วสัญญาณขับสูงสุดขึ้นกับภาคขับที่ต่อใช้งาน
แหล่งจ่ายไฟ
5 VDC ต่อเข้าขั้วต่อ USB-B
ขนาด (กว้าง x ยาว)
5.8 cm x 8.8 cm (2.3" x 3.5")


อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมประกอบการใช้งาน: สาย Parallel 25 ขา และสาย USB Printer

ราคาจำหน่าย (รวม VAT): ชุดลงปรินต์ 590 บาท
 

เข้าสู่ระบบ