Lambda Nu

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Products Stepper Motor Controller Boards SM-10

LAMBDA NU SM-10 บอร์ด Lambda Nu SM-10 เป็นบอร์ดขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบ 2 ขั้ว หรือ Bipolar Stepper Motor (เช่น รุ่น Lambda Nu STM-1) ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับบอร์ดลูก STB-2 (ขับกระแส 1A) ได้สูงสุด 3 ตัว โดยสามารถต่อกับ คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมสัญญาณ Step Direction และ Enable รวมทั้งสามารถต่อปุ่มตัดการทำงานกรณีฉุกเฉิน เช่น ปุ่มหยุดการทำงาน และลิมิตสวิตช์เพื่อจำกัดระยะการเคลื่อนของแขนกลต่างๆ  บอร์ดมีวงจรป้องกันแรงดันสูงฉับพลัน (Transient Voltage) ที่มาจากภาคขับไม่ให้เข้ามากวนสัญญาณฝั่งควบคุม จึงลดปัญหาการหลุดสเต็ปของมอเตอร์ขณะทำงานที่ความเร็วสูง   เนื่องจาก STB-2 มีภาคจำกัดกระแสที่จ่ายให้กับมอเตอร์ รวมถึงการป้องกันอุณหภูมิชิพสูงเกินในตัว ทำให้บอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่เหมาะสำหรับการควบคุมสเต็ปมอเตอร์ตั้งแต่ 1-3 ตัว ที่ให้ความยืดหยุ่น และสามารถนำมาใช้กับเครื่อง 3D-Printing และ CNC ขนาดเล็ก ได้อย่างลงตัว

 

คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน
 • ขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ชนิด Bipolar และ Unipolar ได้พร้อมกัน 3 ตัว (มีบอร์ดลูก STB-2 มาให้ 1 ตัว)
 • ใช้แรงดัน ได้ตั้งแต่ 8.5 - 35 VDC ขับกระแส 1 A/ขด (1.5 A สูงสุด เมื่อติดระบายความร้อนขนาดเล็ก)
 • ใช้กับบอร์ดลูก STB-2 ได้ทั้งหมด 3 ตัว เหมาะสำหรับประยุกต์เป็น CNC ขนาดเล็กแบบ 3 แกน
 • ปรับกระแสขับมอเตอร์ได้ 0 - 1.5 A ทำให้ใช้ได้กับมอเตอร์หลายรุ่น เช่น รุ่น STM-1 ของ แลมด้า นิว
 • ตั้งโหมดการหมุนได้ 5 โหมด คือ full-step  1/2  1/4  1/8 และ 1/16 ได้ จึงสามารถควบคุมแรงบิดและเสียงที่เกิดจากการหมุนได้
 • ตั้งกระแสขับได้บนบอร์ด (ค่าเริ่มต้นตั้งไว้ประมาณ 550 mA) จึงใช้ได้กับมอเตอร์ขนาดต่างๆ และไม่ทำให้มอเตอร์ไหม้จากกระแสเกิน
 • มีระบบป้องกันกระแสและอุณหภูมิของไอซีขับเกิน
 • มีวงจรป้องกันแรงดันกระชากที่เข้ามายังสายสัญญาณขับทุกเส้นควบคุมทิศทางและความเร็ว และฟังก์ชันอื่นๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน Parallel Port หรือด้วยสัญญาณลอจิก 3 - 5 V
 • รับสัญญาณควบคุมความเร็วได้สูงสุด 50kHz
 • มีอินพุตเพื่อต่อใช้งานกับ Limit Switch และปุ่ม Emergency Stop ได้
 • เหมาะสำหรับงานมืออาชีพ เพื่อขับแกนขับเคลื่อน 3 แกนต่างๆ เช่น Mini CNC และ 3D-Printing

คุณลักษณะของ Stepper Motor Controller รุ่น SM-10
จำนวนภาคขับ 3 ชุด อิสระ เพื่อควบคุม Step  Direction และ Enable
กระแสขับ
1A/ขด/ชุด (1.5 A สูงสุดเมื่อติดแผ่นระบายความร้อน)
อินพุต 2 ชุด สำหรับ Limit Switch และปุ่มกด Emergency Stop
โหมดขับสเต็ปมอเตอร์ 5 โหมด: Full Step  1/2  1/4  1/8 และ 1/16
สัญญาณลอจิกควบคุม 3 - 5 VDC
ความเร็วสัญญาณขับสูงสุด 50 kHz
แหล่งจ่ายไฟ
8.5 - 35 VDC
ขนาด (กว้าง x ยาว)
6.9 cm x 8.4 cm (2.7" x 3.3")

อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมประกอบการใช้งาน: สาย Parallel 25 ขา และอะแด็ปเตอร์ไฟตรง (ขนาดปลั๊กแกนกลาง 2.5 มม.)  แรงดัน 8.5 - 35 V ที่จ่ายกระแสเพียงพอกับความต้องการของสเต็ปมอเตอร์

ราคาจำหน่าย (รวม VAT): ชุดลงปรินต์ 990 บาท
 

เข้าสู่ระบบ