Lambda Nu

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Products Net Control Boards NC-240
LAMBDA NU NC-240 เป็นบอร์ดที่ประกอบด้วยอินพุตวัดแรงดันไฟตรง 4 ช่อง และสวิตช์รีเลย์เอาต์พุต 2 ช่อง ที่ผู้ใช้สามารถสั่งงานผ่านระบบเครือข่าย/อินเตอร์เน็ตโดยตรง เนื่องจากตัวบอร์ดเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (Embeded Web Server) จึงไม่ต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อมาควบคุมบอร์ด ดังนั้น การสั่งให้ช่องใดเปิดหรือปิด จึงต้องการเพียงเว็บบราวเซอร์ เช่น Firefox หรือ IE ที่เชื่อมอยู่กับระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสผ่าน  เลขไอพี (IP Address) และ Service Port ผ่านบราวเซอร์ได้โดยตรง
นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงาน ที่สัมพันธ์กับสัญญาณอินพุตได้ จึงทำให้สามารถควบคุมการทำงานของสวิตช์ในแบบอัตโนมัติได้   นับจากนี้ไป ด้วย NC-240 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตจึงไม่ใช่เ่รื่องยุ่งยากอีกต่อไป
คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน
 • วัดแรงดันไฟตรงได้ 4 ช่อง และสามารถเปิด/ปิดอุปกรณ์ต่างๆผ่านระบบเครือข่ายทั้งแบบภายในและผ่านอินเตอร์เน็ต
 • กำหนดเงื่อนไขการทำงานของสวิตช์ให้สัมพันธ์กับแรงดันอินพุตได้ 3 เงื่อนไข
 • สอบเทียบค่าแรงดันที่วัดโดยผู้ใช้งานได้ เพื่อให้ค่าที่วัดเที่ยงตรงสูงสุดในช่วงแรงดันที่สนใจ
 • ไม่ต้องการคอมพิวเตอร์ปลายทางต่ออยู่กับบอร์ด เนื่องจากเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (Embedded Web Server) จึงสามารถใช้บราวเซอร์ เช่น Firefox แล IE ในการควบคุมได้ทันที
 • แสดงสถานะของแต่ละช่องขณะเปิดและปิดสวิตช์
 • ตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในใช้งานบอร์ดได้
 • กำหนด Service Port และ IP Address ของแต่ละบอร์ดได้โดยผ่านเว็บบราวเซอร์
 • นำไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตจากระยะไกล
 • ควบคุมระบบไฟฟ้าในบ้านผ่านมือถือที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
 • เป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มในงานระบบควบคุมผ่านเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

คุณลักษณะของ Net Control รุ่น NC-240
จำนวนอินพุต4 ช่อง วัดได้ในช่วง 0-30 VDC
จำนวนรีเลย์เอาต์พุต
2 ช่อง
หน้าสัมผัสรีเลย์ 7 A 250 VAC
การสอบเทียบอินพุต
สอบเทียบด้วยแรงดันมาตรฐานโดยผู้ใช้งาน ซึ่งจะให้ความถูกต้องดีกว่า 10 mV
ณ ช่วงแรงดันที่วัด
การสื่อสารผ่านพอร์ต LAN (RJ45) และสนับสนุนโปรโตคอล TCP/IP (HTTP), UDP, ARP, ICMP
การสั่งงานบอรืดผ่านเว็บบราวเซอร์
แหล่งจ่ายไฟ
12 VDC 300 mA
ขนาด (กว้าง x ยาว)
7.9cm x 9.8 cm (3.1" x 3.9")


อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมประกอบการใช้งาน: สาย LAN (หากต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยไม่ผ่านสวิตช์/ฮับ ให้เลือกชนิด Cross-Over) และอะแด็ปเตอร์ไฟตรงขนาด 12 V (เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของแจ็คขนาด 2.5 มม.) ที่จ่ายกระแสได้ตามที่ระบุ

ราคาจำหน่าย (รวม VAT แล้ว): ชุดลงปรินต์ 1,490 บาท
 

เข้าสู่ระบบ